Learn to Lead Principal Vietnamese

Ngày 1 Tháng Năm, 2020
Kính gửi Cộng đồng Trường Tiểu học Kaiser,
Cám ơn sự hợp tác liên tục của quý vị trong quy trình tuyển chọn hiệu trưởng tuyển chọn Hiệu trưởng Tập huấn bấy lâu nay. Chúng tôi xin vui mừng thông báo chúng tôi hai ứng cử viên vững mạnh cho vị trí Hiệu trưởng Tập huấn của Kaiser, họ sẽ tham gia các bước cuối cùng của quy trình này.
Sự tham gia của cộng đồng một phần thiết yếu của quy trình tuyển chọn hiệu trưởng tập huấn tại DPS, do đó chúng tôi đã áp dụng quy trình thuyết trình trực tuyến cho cộng đồng để cho phép cộng đồng nghe ý kiến từ các ứng cử viên hàng đầu của chúng tôi. Quy trình này sẽ gồm các bước sau:

Các ứng cử viên chung kết sẽ nộp một phần thuyết trình đã thu hình/thu âm sẵn, trong đó trình bày tóm tắt về quan điểm tầm nhìn của họ đối với Trường Tiểu học Kaiser, giải đáp các thắc mắc nhận được từ bản khảo sát ý kiến cộng đồng trước đây.
Phần thuyết trình của các ứng cử viên phần giải đáp thắc mắc sẽ được đăng trên trang web của Trường Tiểu học Kaiser. Phần thuyết trình sẽ được đăng trên trang web của trường trong 3 ngày, cùng với một bản khảo sát, trong đó chúng tôi mời các thành viên cộng đồng nộp ý kiến nhận xét về những ưu điểm của các ứng cử viên những điểm cần cân nhắc để hỗ trợ cung cấp thông tin cho việc ra quyết định cuối cùng về việc tuyển dụng.
Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của tất cả các bên lợi ích liên quan. Để thực hiện việc này, chúng tôi muốn mời đội ngũ nhân viên, các học sinh, phụ huynh các thành viên cộng đồng xem các phần thuyết trình của ứng cử viên tạihttps://tinyurl.com/Kaiser-Presentation . Vui lòng chia sẻ ý kiến nhận xét của quý vị về các ưu điểm các điểm cần cân nhắc về các ứng cử viên này dựa trên các phần thuyết trình của ứng cử viên cũng như dựa trên các nhu cầu của Trường Tiểu học Kaiser. Quý vị thể nộp ý kiến nhận xét tại đường dẫn bên dưới hoặc bằng cách gọi Adriana Peña của Văn phòng Khuyến khích Gia đình & Cộng đồng Tham gia theo số (720) 423 2579. Quý vị cũng thể gửi lại mẫu điền bên dưới cùng với các câu trả lời phản hồi của quý vị qua email cho Kevin Greeley tại kevin_greeley@dpsk12.org. Vui lòng hoàn tất mọi ý kiến nhận xét trễ nhất vào Thứ Sáu, Ngày 11 tháng Năm vào lúc 5:00 chiều.

Khảo sát Ý kiến Phản hồi của Cộng đồng (Tiếng Anh| Tiếng Tây Ban Nha):https://tinyurl.com/Kaiser-Resident

Sau khi khung thời gian cho phép cộng đồng góp ý kết thúc, các ý kiến nhận xét sẽ được tổng hợp lại để giúp cung cấp thông tin cho việc đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng đối với vị trí Hiệu trưởng Tập huấn cho Trường Tiểu học Kaiser.
Một lần nữa, chúng tôi xin cám ơn sự linh hoạt của quý vị khi chúng tôi điều chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu của hoàn cảnh thực hiện từ xa hiện tại vẫn tìm nhiều cách để bảo đảm tiếng nói từ cộng đồng.

Trân trọng,
Kevin Greeley

Phó Giám đốc Học khu đặc trách Phương pháp Giảng Dạy Khu vực Tây NamQuy trình Tuyển chọn Hiệu trưởng Tập huấn cho Trường Tiểu học Kaiser- Ý kiến Nhận xét của Cộng đồng về phần Thuyết trình Trực tuyến

Tôi một (đánh dấu vào tất cả các lựa chọn thích hợp):
PHỤ HUYNH HỌC SINH THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG NHÂN VIÊN

Các ứng cử viên
Các Ưu điểm của Ứng cử viên
Điều làm quý vị phấn khích về ứng cử viên này?
Các điểm cần Cân nhắc về Ứng cử viên
Quý vị những e ngại gì?Họ tên:Ngày 1 Tháng Năm, 2020
Kính gửi Cộng đồng Trường Tiểu học Kaiser,
Cám ơn sự hợp tác liên tục của quý vị trong quy trình tuyển chọn hiệu trưởng tuyển chọn Hiệu trưởng Tập huấn bấy lâu nay. Chúng tôi xin vui mừng thông báo chúng tôi hai ứng cử viên vững mạnh cho vị trí Hiệu trưởng Tập huấn của Kaiser, họ sẽ tham gia các bước cuối cùng của quy trình này.
Sự tham gia của cộng đồng một phần thiết yếu của quy trình tuyển chọn hiệu trưởng tập huấn tại DPS, do đó chúng tôi đã áp dụng quy trình thuyết trình trực tuyến cho cộng đồng để cho phép cộng đồng nghe ý kiến từ các ứng cử viên hàng đầu của chúng tôi. Quy trình này sẽ gồm các bước sau:

Các ứng cử viên chung kết sẽ nộp một phần thuyết trình đã thu hình/thu âm sẵn, trong đó trình bày tóm tắt về quan điểm tầm nhìn của họ đối với Trường Tiểu học Kaiser, giải đáp các thắc mắc nhận được từ bản khảo sát ý kiến cộng đồng trước đây.
Phần thuyết trình của các ứng cử viên phần giải đáp thắc mắc sẽ được đăng trên trang web của Trường Tiểu học Kaiser. Phần thuyết trình sẽ được đăng trên trang web của trường trong 3 ngày, cùng với một bản khảo sát, trong đó chúng tôi mời các thành viên cộng đồng nộp ý kiến nhận xét về những ưu điểm của các ứng cử viên những điểm cần cân nhắc để hỗ trợ cung cấp thông tin cho việc ra quyết định cuối cùng về việc tuyển dụng.
Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của tất cả các bên lợi ích liên quan. Để thực hiện việc này, chúng tôi muốn mời đội ngũ nhân viên, các học sinh, phụ huynh các thành viên cộng đồng xem các phần thuyết trình của ứng cử viên tạihttps://tinyurl.com/Kaiser-Presentation . Vui lòng chia sẻ ý kiến nhận xét của quý vị về các ưu điểm các điểm cần cân nhắc về các ứng cử viên này dựa trên các phần thuyết trình của ứng cử viên cũng như dựa trên các nhu cầu của Trường Tiểu học Kaiser. Quý vị thể nộp ý kiến nhận xét tại đường dẫn bên dưới hoặc bằng cách gọi Adriana Peña của Văn phòng Khuyến khích Gia đình & Cộng đồng Tham gia theo số (720) 423 2579. Quý vị cũng thể gửi lại mẫu điền bên dưới cùng với các câu trả lời phản hồi của quý vị qua email cho Kevin Greeley tại kevin_greeley@dpsk12.org. Vui lòng hoàn tất mọi ý kiến nhận xét trễ nhất vào Thứ Sáu, Ngày 11 tháng Năm vào lúc 5:00 chiều.

Khảo sát Ý kiến Phản hồi của Cộng đồng (Tiếng Anh| Tiếng Tây Ban Nha):https://tinyurl.com/Kaiser-Resident

Sau khi khung thời gian cho phép cộng đồng góp ý kết thúc, các ý kiến nhận xét sẽ được tổng hợp lại để giúp cung cấp thông tin cho việc đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng đối với vị trí Hiệu trưởng Tập huấn cho Trường Tiểu học Kaiser.
Một lần nữa, chúng tôi xin cám ơn sự linh hoạt của quý vị khi chúng tôi điều chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu của hoàn cảnh thực hiện từ xa hiện tại vẫn tìm nhiều cách để bảo đảm tiếng nói từ cộng đồng.

Trân trọng,
Kevin Greeley

Phó Giám đốc Học khu đặc trách Phương pháp Giảng Dạy Khu vực Tây NamQuy trình Tuyển chọn Hiệu trưởng Tập huấn cho Trường Tiểu học Kaiser- Ý kiến Nhận xét của Cộng đồng về phần Thuyết trình Trực tuyến

Tôi một (đánh dấu vào tất cả các lựa chọn thích hợp):
PHỤ HUYNH HỌC SINH THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG NHÂN VIÊN

Các ứng cử viên
Các Ưu điểm của Ứng cử viên
Điều làm quý vị phấn khích về ứng cử viên này?
Các điểm cần Cân nhắc về Ứng cử viên
Quý vị những e ngại gì?Họ tên:

Họ tên

Họ tên